C kullet vårt ble født 9/5-2019
1 jente og 2 gutter
Foreldre er NUCH Aamoys Brown Jamaica Coffee og NUCH Jolly Joker du Chateau noblesse.
Her er de nesten 4 uker og har flyttet ut i stuen for å blir godt sosialisert og rustet til å takle hverdagslivet
Mamma Tia passer godt på.
Leker med dem og steller godt med dem.